Presentació

L’ AULA Centre d’aprenentatge personalitzat és un centre d’ensenyament privat especialitzat en reforçar l’acció formativa i educativa d’alumnes amb necessitats educatives específiques; complementant l’acció de les famílies, centres d’ensenyament i especialistes diversos.

Orientat a alumnes de:

 1. Primària, ESO i Batxillerat
 2. Cicles Formatius o que hi volen accedir
 3. Selectivitat
 • Tutoritzem cada alumne de manera individual i elaborem un Pla de Treball Individualitzat amb l’alumne.
 • Treballem conjuntament amb els tutors de l’escola o institut per a coordinar les tasques i treure el màxim profit del reforç que fem.
 •  Incorporem les tècniques d’estudi en el seu treball habitual perquè l’alumne les adquireixi i les incorpori de manera natural en la seva forma de treball diària.
 • Treballem els hàbits d’estudi per tal que l’alumne sigui més autònom en la seva feina.
 •  Ampliem els continguts dels currículums escolars de totes les assignatures.
 • Fomentem i millorem la lectura, la comprensió lectora i l’expressió escrita.
 • Motivem els alumnes en tot allò referent als seus estudis i la millora dels seus expedients.
 • Pactem objectius trimestrals amb cada alumne per fer-lo responsable del seu treball i conscient dels reptes establerts a curt termini.
 • Oferim un ambient adequat per a l’estudi, sense distraccions i amb els materials adients.